Ponuka

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam pre žiakov

  OZNAM PRE ŽIAKOV 

  Oznamujeme všetkým žiakom, že naplánovaný poldeň s hasičmi sa dňa 26.6.2018, t.j. utorok ruší. Preto prosíme žiakov, aby si zajtra priniesli do školy knihy, pripravia ich na odovzdanie! 

 • PROSBA

  Základná škola v Snežnici prosí občanov Snežnice, ktorí končili základnú školu v Snežnici v roku 1968 až po dnešok o absolventské fotografie, t.j. fotografie z posledného ročníka základnej školy. Máme na mysli fotografiu celej triedy s triednym učiteľom. Chceli by sme vytvoriť galériu absolventov k 50- temu výročiu školy. Fotografie môžete posielať mailom na adresu ZŠ s MŠ Snežnica, alebo priniesť osobne pani zástupkyni základnej školy p. Zine Labudovej.

  Vopred Vám srdečne ďakujeme za spoluprácu.

 • Dejepisná exkurzia

  Dňa 14. 6. 2018 sa naši deviataci zúčastnili dejepisnej exkurzie. Navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Pozreli si stálu expozíciu, ktorá prezentuje historické udalosti Slovenska v rokoch 1918 - 1948. Expozíciou ich sprevádzal milý pán lektor, ktorý zaujímavo prezentoval dôležité udalosti našich dejín. Po skončení si žiaci pozreli skanzen ťažkej bojovej techniky.

 • Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

  Návšteva galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku dňa 7.6.2018

  Dňa 7.6. 2018 sa žiaci deviateho ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Mali možnosť spoznať dielo a život tohto nášho veľkého umelca. Ďakujeme za skvelý zážitok pani sprievodkyni galérie, ktorá veľmi pútavo a zaujímavo rozprávala. Prežili sme krásny deň. 

 • MDD 2018 - Deti deťom

  MDD 2018 - Deti deťom
  1. 6. 2018

  Do galérie MDD 2018 - Deti deťom boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme ochotným rodičom, ktorí chcú pomôcť pri modernizovaní a skrášľovaní priestorov školy, že pracovné stretnutie pre zistenie potrebného materiálu bude vo štvrtok 17. mája 2018 o 16:30. Ďakujeme!

 • POZNAJ SVOJ KRAJ

  Dňa 7.mája 2018 (pondelok) sa uskutoční celoškolská exkurzia. Cieľom exkurzie je Šútovský vodopád. Odchod zo školy je 8:00 a predpokladaný príchod 14:00. Žiaci si so sebou zoberú jedlo, pitie, kartičku poistenca, prípadne si môžu zobrať malé vreckové. Je potrebné sa obliecť primerane na turistiku. A smozrejmosťou je dobrá nálada, ktorá nesmie na žiadnej akcii chýbať. Obedy a školský klub v tento deň nebudú. 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Dňa 30. apríla 2018 (pondelok) sa z dôvodu udelenia riaditeľského voľna z prevádzkových dôvodov vyučovať nebude.

  Žiaci pôjdu do školy až v stredu 2. mája 2018 po štátnom sviatku.

 • Deň Zeme, poľovníci a včelári 23.4.2018

  Do galérie Deň Zeme, poľovníci a včelári 23.4.2018 boli pridané fotografie.

 • Návšteva knižnice 1.-4.ročník - Marec

  Do galérie Návšteva knižnice 1.-4.ročník - Marec boli pridané fotografie.

 • A Bold Rabbit - anglicko-slovenské divadlo pre 3. - 6. ročník

  4. apríla sa žiaci učili i zabávali v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste na divadelnom predstavení A Bold Rabbit, čo je anglicko-slovenské divadelné predstavenie pre mladších angličtinárov.

  Viac o predstavení

 • Matematiclý klokan 2018

  Do galérie Matematiclý klokan 2018 boli pridané fotografie.

 • Koncert ZUŠ 23.3.2018

  Do galérie Koncert ZUŠ 23.3.2018 boli pridané fotografie.

 • ZÁPIS PRVÁKOV

  ZÁPIS PRVÁKOV
  9. 4. 2018

  Základná škola s materskou školou, Snežnica 218, 02332 Snežnica

   OZNAMUJE

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018 / 2019, sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 v ZŠ s MŠ Snežnica

   od 13:00 do 17:00.

  Podmienky a forma zápisu :

  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

  3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľka školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

  4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje

  a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

  b) meno a priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (zákonného zástupcu)

  7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľka školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

  Prijatie žiaka do základnej školy :O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľka školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003.

  Viac o školskej zrelosti si môžte prečítať aj tu: http://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost/

 • Testovanie 9-2018

  V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018.

  Prečítajte si Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018.

  HARMONOGRAM

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu

  09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  09:25 – 09:45 h (20 minút) – prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  09:45 – 09:55 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH

  09:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu

  11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

   

   

 • Multikulturna výchova

  Do galérie Multikulturna výchova boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 8.3.2018. Zúčastnilo sa 14 súťažiacich. Žiaci súťažili v 3. kategóriách v prednese poézie a prózy (2.-4. roč., 5.-6. roč. a 7.-9. roč.).  

  V porote boli: p.uč. Trnková, p. uč. Mozolová a p. vych. Pischová. Súťažiacich podporilo 28 detí, ktoré potleskom ocenili všetkých recitátorov.

  1. kategória

  POÉZIA

  1. miesto – Škorvánek Šimon – 3. roč.

  2. miesto – Štefániková Vanessa -- 4. roč.

  3. miesto – Minárik Filip – 3. roč.

  2. kategória:

  POÉZIA

  1. miesto – Janits Matúš – 5. roč.

  2. miestob -  Všetička Roman – 6. roč.

   3. miesto – Hruška Adam – 5. roč.

   PRÓZA

  1. miesto – Kohútová Daniela – 6. roč.

  2. miesto – Labudová Alžbeta – 5. roč.

       

  Žiaci prežili príjemné popoludnie, víťazi boli odmenení peknými cenami.

  Do okresného kola postupujú: Š.Škorvánek, M. Janits a D. Kohútová. 

  Blahoželáme!

   

 • Jarné prázdniny

  Termín jarných prázdnin pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).

  Termíny ďalších prázdnin aj na ďalšie školské roky uverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Lyžiarsky výcvik

  Od 12. do 16. februára 2018 absolvovali žiaci 6. a 7. ročníka lyžiarsky výcvik.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria