Ponuka

 • Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

  Návšteva galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku dňa 7.6.2018

  Dňa 7.6. 2018 sa žiaci deviateho ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Mali možnosť spoznať dielo a život tohto nášho veľkého umelca. Ďakujeme za skvelý zážitok pani sprievodkyni galérie, ktorá veľmi pútavo a zaujímavo rozprávala. Prežili sme krásny deň. 

 • MDD 2018 - Deti deťom

  MDD 2018 - Deti deťom
  1. 6. 2018

  Do galérie MDD 2018 - Deti deťom boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme ochotným rodičom, ktorí chcú pomôcť pri modernizovaní a skrášľovaní priestorov školy, že pracovné stretnutie pre zistenie potrebného materiálu bude vo štvrtok 17. mája 2018 o 16:30. Ďakujeme!

 • POZNAJ SVOJ KRAJ

  Dňa 7.mája 2018 (pondelok) sa uskutoční celoškolská exkurzia. Cieľom exkurzie je Šútovský vodopád. Odchod zo školy je 8:00 a predpokladaný príchod 14:00. Žiaci si so sebou zoberú jedlo, pitie, kartičku poistenca, prípadne si môžu zobrať malé vreckové. Je potrebné sa obliecť primerane na turistiku. A smozrejmosťou je dobrá nálada, ktorá nesmie na žiadnej akcii chýbať. Obedy a školský klub v tento deň nebudú. 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Dňa 30. apríla 2018 (pondelok) sa z dôvodu udelenia riaditeľského voľna z prevádzkových dôvodov vyučovať nebude.

  Žiaci pôjdu do školy až v stredu 2. mája 2018 po štátnom sviatku.

 • Deň Zeme, poľovníci a včelári 23.4.2018

  Do galérie Deň Zeme, poľovníci a včelári 23.4.2018 boli pridané fotografie.

 • Návšteva knižnice 1.-4.ročník - Marec

  Do galérie Návšteva knižnice 1.-4.ročník - Marec boli pridané fotografie.

 • A Bold Rabbit - anglicko-slovenské divadlo pre 3. - 6. ročník

  4. apríla sa žiaci učili i zabávali v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste na divadelnom predstavení A Bold Rabbit, čo je anglicko-slovenské divadelné predstavenie pre mladších angličtinárov.

  Viac o predstavení

 • Matematiclý klokan 2018

  Do galérie Matematiclý klokan 2018 boli pridané fotografie.

 • Koncert ZUŠ 23.3.2018

  Do galérie Koncert ZUŠ 23.3.2018 boli pridané fotografie.

 • ZÁPIS PRVÁKOV

  ZÁPIS PRVÁKOV
  9. 4. 2018

  Základná škola s materskou školou, Snežnica 218, 02332 Snežnica

   OZNAMUJE

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018 / 2019, sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 v ZŠ s MŠ Snežnica

   od 13:00 do 17:00.

  Podmienky a forma zápisu :

  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

  3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľka školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

  4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje

  a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

  b) meno a priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (zákonného zástupcu)

  7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľka školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

  Prijatie žiaka do základnej školy :O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľka školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003.

  Viac o školskej zrelosti si môžte prečítať aj tu: http://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost/

 • Testovanie 9-2018

  V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018.

  Prečítajte si Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018.

  HARMONOGRAM

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu

  09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  09:25 – 09:45 h (20 minút) – prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  09:45 – 09:55 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH

  09:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu

  11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

   

   

 • Multikulturna výchova

  Do galérie Multikulturna výchova boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 8.3.2018. Zúčastnilo sa 14 súťažiacich. Žiaci súťažili v 3. kategóriách v prednese poézie a prózy (2.-4. roč., 5.-6. roč. a 7.-9. roč.).  

  V porote boli: p.uč. Trnková, p. uč. Mozolová a p. vych. Pischová. Súťažiacich podporilo 28 detí, ktoré potleskom ocenili všetkých recitátorov.

  1. kategória

  POÉZIA

  1. miesto – Škorvánek Šimon – 3. roč.

  2. miesto – Štefániková Vanessa -- 4. roč.

  3. miesto – Minárik Filip – 3. roč.

  2. kategória:

  POÉZIA

  1. miesto – Janits Matúš – 5. roč.

  2. miestob -  Všetička Roman – 6. roč.

   3. miesto – Hruška Adam – 5. roč.

   PRÓZA

  1. miesto – Kohútová Daniela – 6. roč.

  2. miesto – Labudová Alžbeta – 5. roč.

       

  Žiaci prežili príjemné popoludnie, víťazi boli odmenení peknými cenami.

  Do okresného kola postupujú: Š.Škorvánek, M. Janits a D. Kohútová. 

  Blahoželáme!

   

 • Jarné prázdniny

  Termín jarných prázdnin pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).

  Termíny ďalších prázdnin aj na ďalšie školské roky uverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Lyžiarsky výcvik

  Od 12. do 16. februára 2018 absolvovali žiaci 6. a 7. ročníka lyžiarsky výcvik.

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 15. 2. 2018 sa v Kys. Novom Meste uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali K. Javoríková (6. roč.) a J. Řežábková (8. roč.). K. Javoríková sa vo svojej kategórii umiestnila na 1. mieste. Blahoželáme!

 • Ponuka od nového školského roka...

 • Výchovný koncert ZUŠ 6. 2. 2018

  Do galérie Výchovný koncert ZUŠ 6. 2. 2018 boli pridané fotografie.

  Žiaci zo ZUŠ sa svojim spolužiakom z 1., 2. a 3. ročníka postarali o hudobný zážitok. Zaspievali im, zahrali na akordeón, klavír, keyboard, gitaru. Spoločne strávili pekné chvíle a zabavili sa i pri skladbe z filmu Ružový panter... Ďakujeme!

 • Maškarný ples 1. 2. 2018

  Do galérie Maškarný :) boli pridané fotografie.

  Deň po vydaní vysvedčení sa v škole konal karneval.

  Za tónov hudby sa predstavili rôzne masky. 

  Myši, čarodejnice, Homer Simpson, Rubiková kocka, Minecraft postavičky, baletky, víly, kostry, Pipi, futbalistka, Batban, pirát, princezné, kuchárky, Mimoni, hasiči, policajti, smrtky, rytieri, teroristi sa zabávali a do tanca im hrali žiaci z 8. a 9. triedy v spolupráci so žiackym parlamentom.

  Súčasťou karnevalu bolo aj vyhodnotenie zberu papiera a výtvarných súťaži.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica 218
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria