Navigácia

1. - 4. ročník ZŠ s MŠ Snežnica 2016/2017

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9887 32
Anglický jazyk 33 6
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 12 3
Vlastiveda 12 3
Človek a príroda
Prvouka 22 4
Človek a hodnoty
Náboženská výchova 1111 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4544 17
Informatická výchova 111 3
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra
Hudobná výchova 1111 4
Výtvarná výchova 2221 7
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 3333 12


© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Snežnica
    Snežnica 218, 02332, Snežnica
  • +421414224139

Fotogaléria