Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Emil Jaššo EJ Rozvrh
Riaditeľ
jasso@zssneznica.edu.sk
 
 
PaedDr. Jana Chovancová JCh Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.
Zástupca v triede: I.
Vedie krúžok: Vretienko
janka.chovancova@zoznam.sk
 
 
Mária Tomášová MT Zástupkyňa
 
 
Ing. Martina Fridrichová MF Rozvrh
triedna učiteľka
Triedna učiteľka: V.
Zástupca v triede: IX.
Vedie krúžok: Krúžok varenia a pečenia
mfridrichova@azet.sk
 
 
Mgr. Katarína Holešová KH Rozvrh
triedna učiteľka
Triedna učiteľka: VII.
Zástupca v triede: VI.
Vedie krúžok: Angličtina pre najmenších
katka.holeska@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Jesenský MJ Rozvrh
triedny učiteľ
Triedny učiteľ: III.
Zástupca v triede: IV.
Vedie krúžok: Internetový klub
michal@parnas.sk
 
 
Mgr. Žofia Labudová ŽL Rozvrh
triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I.
Zástupca v triede: II.
Vedie krúžok: Krúžok šikovných ručičiek
fiazo@azet.sk
 
 
Mgr. Kamila Mozolová KM Rozvrh
triedna učiteľka
Triedna učiteľka: IX.
Zástupca v triede: VIII.
Vedie krúžok: Mladý novinár
kamila.mozolova@centrum.sk
 
 
Margita Ondrášková MO Vychovávateľka
 
 
Alena Pischová AP Vychovávateľka
Vedie krúžok: Loptové hry
alenapi@azet.sk
 
 
Mgr. Beáta Rychlá BR Rozvrh
triedna učiteľka
Triedna učiteľka: VI.
Zástupca v triede: V.
beata.rychla@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Trnková TL Rozvrh
triedna učiteľka
Triedna učiteľka: VIII.
Zástupca v triede: VII.
Vedie krúžok: Športovo-turistický krúžok
lenkatrnka@centrum.sk
 
 
Božena Ďurišová Učiteľka
 
 
Mgr. Zina Labudová ZL Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok ručných prác
zinal@azet.sk
 
 
Milada Mičianová MM Učiteľka
 
 
Bc. Radka Plevková RP Učiteľka
radka.plevkova@centrum.sk
 
 
Michaela Prášková PM Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Remeková RM Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Ševčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
Zástupca v triede: III.
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
mary@sneznica.sk
 
 
PhDr. Ján Vrbata JV Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Iveta Zborovančíková IZ Učiteľka

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Snežnica
    Snežnica 218, 02332, Snežnica
  • +421414224139

Fotogaléria