Ponuka

Streda 21. 3. 2018

Ankety

Radi chodíte do školy?

0%
100%
0%
0%

Rozpis zvonenia

1. 07:30 - 08:15

2. 08:25 - 09:10

3. 09:25 - 10:10

4. 10:20 - 11:05

5. 11:15 - 12:00

6. 12:10 - 12:55

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Do galérie Matematiclý klokan 2018 boli pridané fotografie.

 • Do galérie Koncert ZUŠ 23.3.2018 boli pridané fotografie.

 • 9. 4. 2018

  Základná škola s materskou školou, Snežnica 218, 02332 Snežnica

  OZNAMUJE

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018 / 2019, sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 v ZŠ s MŠ Snežnica

  od 13:00 do 17:00.

  Podmienky a forma zápisu :

  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

 • V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018.

  Prečítajte si Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018.

  HARMONOGRAM

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu

  09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  09:25 – 09:45 h (20 minút) – prestávka

 • Do galérie Multikulturna výchova boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria