Ponuka

Nedeľa 18. 11. 2018

Ankety

Radi chodíte do školy?

0%
100%
0%
0%

Rozpis zvonenia

1. 07:30 - 08:15

2. 08:25 - 09:10

3. 09:25 - 10:10

4. 10:20 - 11:05

5. 11:15 - 12:00

6. 12:10 - 12:55

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Dňa 6. novembra 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie v Krajskej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste. Zopakovali si a získali nové informácie o slnečnej sústave, zložení Zeme a kozmonautike, pozorovali Venušu, Slnko a oboznámili sa s fungovaním profesionálneho ďalekohľadu a s prácou astronóma. Fotografie z exkurzie si môžte pozrieť v albume Hvezdáreň KNM (exkurzia z PDA).

 • Dňa 26.10. 2018 sme boli online súčasťou výnimočného koncertu "Príbeh hudby", ktorý sprostredkoval umelecký zážitok školám na celom Slovensku. Všetci žiaci školy sledovali koncert spoločne na hlavnej chodbe. Účinkovali: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Slávka Zámečníková, Jakub Gubka, Marek Štrbák, Gabriel Rovňák ml.

 • Do galérie Ivona Vnuková: Web stránka: Vyrezávanie tekvičiek boli pridané fotografie.

  Školský klub detí

 • Ochrana človeka a prírody - Účelové cvičenie (praktická časť)

  Dňa 16.10. 2018 sme realizovali praktickú časť účelového cvičenia (Pohyb a pobyt v prírode). Žiaci s triednymi učiteľmi absolvovali turistickú vychádzku s vopred vytýčenou trasou. Pani učiteľka Remeková, ktorá bola zodpovedná za organizáciu a priebeh, pripravila pre triedy aktivity a úlohy, ktoré mali žiaci splniť počas vychádzky v prírode. Následne sa realizovali športové aktivity na futbalovom ihrisku. Poslednou zastávkou bolo stanovisko v areáli školy, kde triedy plnili ďalšie športové disciplíny. Dané aktivity mali presah aj do prierezovej témy Ochrana človeka a zdravia, takže vzniklo zmysluplné prepojenie účelového cvičenia s prierezovou témou. Žiaci vyzerali spokojne a užili sme si krásny deň :)

 • V piatok 12. októbra 2018 navštívili žiaci 9. ročníka v rámci dejepisnej exkurzie koncentračný tábor v Osvienčime. Prezreli si priestory nemeckého pracovného a vyhladzovacieho tábora, v ktorom boli prenasledovaní predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, sovietski zajatci a taktiež mnohí ďalší v období druhej svetovej vojny, kedy tu zahynulo približne 1,5 milióna nevinných ľudí v plynových komorách, v dôsledku hladu, mučenia, vyhladovania alebo ťažkých prác.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica 218
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria