• Informácia pre rodičov

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Snežnica 218 informuje zákonných zástupcov žiakov ZŠ a detí MŠ, že do 18.1.2021 pokračuje dištančná forma vyučovania pre I. a II. stupeň ZŠ. Plánované testovanie 16.1.2021 pre zamestnancov školy a jedného zákonného zástupcu prvého stupňa sa z dôvodu pokračovania dištančnej formy výučba neuskutoční.

     • OZNAM

      Vedenie základnej školy v Snežnici oznamuje rodičom, že zimné prázdniny pre žiakov prvého aj druhého stupňa začínajú 21.12.2020 a končia 10.01.2021. Žiaci prvého stupňa nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania dňa 11.01.2021. Žiaci druhého stupňa budú včas informovaní o forme výučby, ktorú začnú taktiež 11.01.2021. Vzhľadom na neustále aktualizovanie správ, prosíme rodičov, aby sledovali oznamy zverejňované školou. Za porozumenie ďakujeme a prejeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

     • OZNAM

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Snežnica 218, oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že nakoľko kvôli pandémii Covid 19 bude MŠ uzavretá viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, poplatok za pobyt v MŠ za december 2020 bude odpustený. Decembrová platba rodičov, ktorá už bola uskutočnená, sa presúva ako platba za január 2021.

  • Rodičia detí z materskej školy nájdu viac informácií tu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 22. 1. 2021
  • Fotogaléria ZŠ

    zatiaľ žiadne údaje